Hervormde Gemeente Sebaldeburen
Provincialeweg 44

Welkom!

Fijn dat u deze site bezoekt! Dit is de website van de Hervormde Gemeente Sebaldeburen. Op deze website vindt u informatie over de kerkgemeenschap, het kerkgebouw, de geschiedenis, activiteiten die plaatsvinden en dergelijke.

Maar hopelijk maakt deze website u nieuwsgierig naar meer.. En de beste kennismaking is natuurlijk de ontmoeting.

Op zondag, tijdens of na de kerkdienst, of doordeweeks.

Voelt u zich van harte welkom in een van de kerkdiensten of op andere momenten.
Wilt u een ontmoeting met de gemeenteleden, een kerkenraadslid of de voorganger? Wees welkom! 

Dankdienst voor het leven van Martinus Zuiderveld

Op 11 april 2024 is onze broeder Martinus Zuiderveld overleden.

Op de rouwkaart staat: ”In het huis van mijn Vader zijn vele woningen", Joh. 14: 2.

De dienst van Woord en Gebed zal worden gehouden op woensdag 17 april a.s. om 13.30 uur in de Hervormde Kerk te Sebaldeburen.

Klik op deze link om de uitzending (met beeld) te volgen:  kerkdienstgemist.nl/dankdienst voor het leven Martinus Zuiderveld

Via deze link kunt u de liturgie van de dankdienst downloaden:  liturgie dhr. Zuiderveld.pdf

Vormingscursus Christelijk Geloof

Tijdens het kerkelijk seizoen 2023-2024 organiseert de Hervormde Kerk Sebaldeburen een Vormingscursus Christelijk Geloof voor de leden van de gemeente en voor iedereen die geïnteresseerd is.

 De Vormingscursus is gericht op de praktijk van het christenleven. De onderwerpen van de avonden gaan dan ook over de verschillende kanten van het christenzijn in het dagelijks leven. De eerste avond gaat bijvoorbeeld over de vraag hoe je kunt groeien in je geloofsleven door Bijbelstudie en gebed. Tijdens de avonden krijgen de deelnemers handvatten aangereikt om mee verder te gaan in hun eigen leven.

De opzet van de avonden is informatief en interactief. Er zal tijdens de avonden overdracht van informatie plaatsvinden en daarnaast zal ook het onderlinge gesprek gevoerd worden. Tijdens de 6 avonden zijn er drie verschillende sprekers: drs. J.C.A. van den Berge (voorganger en pionier in Sebaldeburen), ds. B. Coster (jarenlang docent en zendeling geweest in Spanje namens de SEZ) en dhr. M. de Vries (kenner Moderne Devotie en ''missionair ondernemer'').

Er zijn geen kosten aan de avonden verbonden en de avonden kunnen apart gevolgd worden.Data van de cursusavonden:

17 januari: Christen zijn in de omgeving (dhr. M. de Vries)
21 februari:  Keuzes maken in het dagelijks leven (ds. B. Coster)
20 maart: Het werk van de Heilige Geest (dhr. M. de Vries)
17 april: Onderdeel zijn van een kerk (dhr. J.C.A. van den Berge)
22 mei: Leven in de (eind)tijd (ds. B. Coster)

Iedere avond begint om 19.30 uur en wordt rond 21.45 afgesloten.

Locatie is gebouw Irene, kerkweg 2a.

Buurttuin De Groene Oase is geopend

Op 12 mei is de buurttuin De Groene Oase geopend. 

Dit is een moestuin en pluktuin die vrij toegankelijk is voor iedereen. 

Bijvoorbeeld om tijdens een wandeling even te gaan zitten. 

Of om wat bloemen te plukken (wanneer zij rijp zijn), voor in de vaas thuis.

Wanneer de (groente)oogst rijp is, wordt deze in het kastje aan de binnenkant van de tuin gelegd of mag zij zelf geplukt worden (zie aanwijzingen bord).

Zie voor meer informatie op de website van de pioniersplek De Verbinding:

www.deverbinding-sebaldeburen.nl


Nieuwsberichten


Terug naar overzicht

29-03-2022

Uitbreiding kerkvoogdij

Binnen de kerkvoogdij hebben wij te maken met talrijke taken.
Daaronder vallen het beheer van de roerende en onroerende
goederen, het onderhouden van de gebouwen, het mogelijk maken
van de erediensten met alles wat daarbij hoort, het coördineren van
de vrijwilligers, de werving van de kerkelijke gelden, het
voorbereiden en opstellen van de begroting, het betalingsverkeer, het
beheer van de begraafplaats enz. enz.
Gezien al deze taken is er al enige tijd behoefte tot uitbreiding van de
kerkvoogdij. Met dankbaarheid kunnen wij u meedelen dat broeder
Jan Willem van Dijke bereid is gevonden om het
kerkrentmeesterschap op zich te nemen. Wij hadden dit al kort
aangegeven in de laatste nieuwsbrief, maar toch willen we het nog
een keer melden in dit kerkblad.
Wij zijn erg blij met deze uitbreiding en heten Jan Willem van harte
welkom binnen het college van kerkrentmeesters. De eerste
vergadering met zijn aanwezigheid heeft inmiddels plaatsgevonden.
De noodzaak tot uitbreiding is ook ingegeven door het feit dat Stijn
Huizinga heeft aangegeven de taken die zij verricht ten behoeve van
de kerkvoogdij te willen verminderen. Vanaf deze plaats willen we
Stijn ontzettend bedanken voor het vele werk wat zij al vele jaren op
de achtergrond tot volle tevredenheid verricht voor de kerkvoogdij
en daarmee ook voor het geheel van de kerk in Sebaldeburen. We
zullen haar inzet, kennis en enthousiasme zeker gaan missen.
Inmiddels heeft er al een gesprek met haar plaatsgevonden welke
taken zij overdraagt en welke zij vooralsnog blijft uitvoeren.Terug naar overzicht